Folkhälsodoktor, sjuksköterska, Lektor. DPH, RNT, Senior Lecturer
Har arbetat på Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan. Department of Nursing, School of Health and Welfare, Jönköping University och är pensionerad sedan år 2021. 

Margereth BjörklundKontakt

Telefon: +46 702763318
 

Forskningsgrupper

A.D.U.L.T. (Acitivity, Daily life, Utility, Lifestyle, Transition)
 
 

Margereth Björklund är pensionerad sedan år 2021 och har arbetat på avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan, Jönköping University, Sverige. Margereths forskningsintresse handlar om folkhälsa, onkologi, omvårdnad och vårdvetenskap. Huvudintresset betonar salutogenes, och positiv psykologi och handlar om personer med huvud och halscancerdiagnos och deras beskrivningar av hälsofrämjande och egen makt kopplat till hälsa och lycka trots förändrad vardag. Margereths senaste projekt är positiv psykologi med ett salutogent perspektiv och intresse för Flow-teorin. Aktuell forskning i detta ämne är redovisat i vetenskaplig tidskrift år 2019.

Ett annat forskningsintresse är ”skickliga födelsebevakare” (icke legitimerade barnmorskor i Nepal) och deras professionella roll i Nepal. Aktuell forskning i detta ämne är redovisat i vetenskaplig tidskrift år 2019.

Ytterligare forskningsintresse handlar om interprofessionellt samarbete mellan vårdpersonal och andra yrkesprofessioner, i förbindelse med ett medicinskt fartyg i Papua Nya Guinea. Margereth är medförfattare till en vetenskaplig artikel som är redovisat i vetenskaplig tidskrift år 2021.

Det nyaste forskningsintresse handlar om distriktsköterskans arbete med avancerad medicinsk teknik i hemsjukvård. Margereth är medförfattare till en vetenskaplig artikel som är redovisat i en vetenskaplig tidskrift år 2022.

Margereth Björklund, retired since 2021, previously worked at the Department of Nursing Science at Jönköping University, Sweden. She does research in Public Health, Oncology and Nursing Science. Her research interest is primarily about people with a diagnosis of head and neck cancer and their views on health promotion and empowerment linked to health, happiness despite changed everyday life. Margereths newest project is positive psychology and salutogenic research, and interest in the Flow theory. Current research on this topic is reported in scientific journal in 2019.

Additional research interest is “skilled birth attendants’ (non-legitimate midwives) and their professional role in Nepal. Recent research on this topic is reported in a scientific journal in 2019.

New research interest is interprofessional collaboration with healthcare professionals and other staff in connection with a medical ship in Papa New Guinea. Margereth is co-author of a scientific article, is reported in a scientific journal in 2021.

The newest research interest is district nurses’ experiences of using advanced medical technology in home care. Margereth is co-author of a scientific article that is reported in a scientific journal in 2022.

Antologibidrag

Björklund, M. (2012). A health promotion perspective of living with head and neck cancer. In: Head and neck cancer / [ed] Mark Agulnik, INTECH, Chapter 17: p. 393-428. DOI: 10.5772/32303 ISBN: 978-953-51-0236-6. Open Book
https://www.intechopen.com/books/head-and-neck-cancer/a-health-promotion-perspective-of-living-with-head-and-neck-cancer

Artiklar

Bjorklund M, Fridlund B. (1999). Cancer patients’ experiences of nurses´ behaviour and health promotion activities: a critical incident analysis. European Journal of Cancer Care, 8 (4), 204-212. DOI: 10.1046/j.1365-2354.1999.00166.x

Björklund M, Sarvimäki A, Berg A. (2009). Health promoting contacts as encountered by individuals with head and neck cancer. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 1 (3), 261- 268. DOI: 10.1111/j.1752-9824.2009.01029.x

Björklund M, Sarvimäki A, Berg A. (2008). Health promotion and empowerment from the perspective of individuals living with head and neck cancer. European Journal of Oncology Nursing, 12 (1), 26- 34. DOI: 10.1016/j.ejon.2007.09.003

Björklund M, Sarvimäki A, Berg A. (2010). Living with head and neck cancer: a profile of captivity. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 2 (1), 22-31.
DOI: 10.1111/j.1752-9824.2010.01042.x

Imenäs, J., Björklund, M., Häggkvist, K., Larsson, I., Malm, A., Rundgren, M., Welin Mod, A. (2012). Retorikens beprövande erfarenhet ur yrkesverksamma lärar-och sjuksköterskehandledares perspektiv. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 6 (1), 98-116.

Wahlstrom, S., Bjorklund,M., Munck, B. (2019). The professional role of skilled birth attendants’ in Nepal – A phenomenographic study. Sexual & Reproductive Healthcare, 21 (10) 60–66.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2019.05.003

Björklund, M., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2019). Experiences of psychological flow as described by people diagnosed with and treated for head and neck cancer. European Journal of Oncology Nursing, 43 (12) 101671 DOI: 10.1016. ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122,

Gustavsson, K., Börjesson.E., Björklund, M., Munck, B. (2021). Interprofessional collaboration in connection with a medical ship: nurses’ experiences. Journal of Clinical Nursing. 21 May on-line version. https://doi.org/10.1111/jocn.15853

Munck, B., Vikingur, H., Smoljan, M., Björklund, M. (2022). District nurses’ experiences of advanced medical technology in home care: A qualitative interview study. Nordic Journal of Nursing Research. 22 September on-line version. DOI: 10.1177/20571585221127344  

Doktorsavhandling

Björklund, M. (2010). Living with head and neck cancer: a health promotion perspective – a qualitative study. Doctoral thesis- Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden. ISBN: 978-91-85721-93-1. NHV-rapport, ISSN 0283-1961; 2010:8

Bok

Björklund, M. (2011). Health promotion and everyday living with head and neck cancer. A qualitative study. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: 978-3-8454-7039-9. ISBN-10: 845470399
https://www.morebooks.de/store/gb/book/health-promotion-and-everyday-living-with-head-and-neck-cancer/isbn/978-3-8454-7039-9

Annat

Björklund, M. (2010). Kontinuitet och lyhördhet i vården förbättrar cancerpatienters hälsa. Nordic School of Public Health NHV.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kontinuitet-och-lyhoerdhet-i-vaarden-foerbaettrar-cancerpatienters-haelsa-491318

Offerman, C. (2010). Kontinuitet och lyhördhet förbättrar hälsan. Vårdkontinuitet, närståendes stöd och naturupplevelser främjar patienternas hälsa enligt en avhandling vid NHV. KvalitetsMagasinet. https://kvalitetsmagasinet.se/kontinuitet-och-lyhordhet-forbattrar-halsan/

Björklund, M. (2011). Patienter med cancer behöver stimulerande miljöer. Vetenskapsfestivalen – Folkhälsokväll. Göteborg.
https://sahlgrenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=1773502588

Björklund, M. (2018). Livet efter cancern. Vetenskapsradion. På djupet. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/797073?programid=412

Konferensbidrag

Björklund, M. (2019). Cancer patients descriptions of flow experiences. Emergency and Trauma Nursing. 6th International congress. April 25-26, London, UK.
https://trauma-nursing.insightconferences.com/speaker/2019/margereth-bj-rklund-j-nk-ping-university-sweden

Björklund, M. (2018). Aktiviteter som skapar FLOW Hos personer som lider av huvud- och hals cancer. ÖNH- dagarna. April 10-13. Linköping, Sverige.
https://mkon.nu/onh_dagarna/inbjudna_forelasare